Monthly Archive Říjen 2020

ByMirek Koželuh

Opatření COVID-19

Žádáme všechny zákazníky o dodržování nařízení spojených ohledně koronaviru. Při návštěvě techniků mějte roušky a dodržujte dostatečnou vzdálenost ( dostatečnou vzdálenost určuje technik ). V případě nedodržení nebude oprava provedena.

Děkujeme za pochopení

A PROFI SERVIS